Administratorem danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną lub podanych w formularzu kontaktowym jest Dental-House, z siedzibą w Warszawie, Aleja Wilanowska 7 lok. 36, 02-765 Warszawa. Adres e-mail: dentystawilanow@gmail.com.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

  • 1. odpowiedź na zadane pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać danych w celach marketingowych. Będziemy przechowywać zrealizowaną korespondencję przez okres 1 roku, chyba, że sprawa dotyczy kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku z przedawnieniem roszczeń czy reklamacji.
  • 2. marketing produktów i usług Dental-House oraz podmiotów współpracujących, działających w branży stomatologicznej i podobnych. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych:

  • 1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, infolinia, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Dental-House usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Każdej osobie przysługuje prawo:

  • 1. dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania
  • 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  • 3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Dental-House oraz podmiotów współpracujących z Dental-House. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • 4. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Dental-House danych osobowych (swoich), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania zamówienia. Uprawniony może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • 5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
  • 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.